Rebel Business School Neath Port Talbot

5ed - 16eg Medi 2022

Pwy yw Rebel Business School?

Everything you need to know

HYD? Spread over 10 days, with new topics and workshops each day

PRYD? dydd Llun 5ed – dydd Gwener 16eg Medi 2022

LLE? Ar-lein trwy Zoom

PA AMSER? 10am – 3pm (AM: 10:00 – 12:30) (PM: 13:30 – 15:00)

IS IT AVAILABLE TO WATCH LATER? The course is live, there is no recording but we will send out written course summaries via email. Please block out the time in your diary.

PRIS? Free (Yes, really!) – Sign up below!

 

—–

 

Bydd y cwrs yn cael eu cyflwyno yn Saesneg.

Eich Cwestiynau, Ein Hatebion

Beth yw’r Rebel Business School?

We make starting a business achievable for anyone and everyone. Rydym yn sicrhau y gall unrhyw un ddechrau busnes. Ers 2011 mae ein cyrsiau wedi bod yn dangos ffordd newydd o feddwl a ffyrdd ymarferol o ddatblygu’ch syniad am fusnes. Rydym wedi helpu dros 11,000 rebel hyd yn hyn ac wedi ennill Gwobr y Frenhines am Fasnach i Hyrwyddo Cyfleoedd, felly rydym yn profi bod busnes wedi newid a bod angen dysgu amdano mewn ffordd wahanol.  

Sut mae’r cwrs am ddim?

Cefnogir y cwrs gan ein partneriaid,  Cyngor Castell-nedd Port Talbot  a chymuned UKSE. Maent yn talu fel y gallwn gyflwyno’r cwrs am ddim i bawb. Nid oes unrhyw un ERIOED wedi talu i fynd i Rebel Business School yn unrhyw le yn y byd. DIM gwerthu unrhyw beth ychwanegol. DIM byd annisgwyl. DIM amodau a thelerau annisgwyl. Dyma’n haddewid. Ariennir y prosiect hwn/Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen gan Lywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hyn yw cefnogi’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymunedau, lleoedd a busnesau lleol, ac yn cynorthwyo pobl i ddod o hyd i swyddi. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus  

Pam dylwn i gymryd rhan ynddo?

P’un a ydych ar ddechrau’ch taith, eisoes wedi sefydlu’ch busnes neu’n datblygu busnes bach ar yr ochr, bydd ein cwrs yn rhoi’r wybodaeth, yr ysbrydoliaeth a’r cyngor ymarferol angenrheidiol i chi.  

Barod i gymryd y cam cyntaf a dechrau datblygu?

IMG_6029

Atodlen

Here’s what you’ve got to look forward to at the course.

Each day runs from 10am – 3pm with an hour lunch break at 12:30.

Wythnos Un

dydd Llun
How to Start a Business for Free

dydd Mawrth
Sales & Marketing

dydd Mercher
How to Build a Website with No Money

dydd Iau
Finding Customers on Social Media

Gwener
The Rebel Guide to The Legal Stuff

Wythnos Dau

dydd Llun
Mastering Pitching and Keeping Customers
dydd Mawrth
Productivity & Networking Effectively
dydd Mercher
Getting Your Website on Google

dydd Iau
Staying Motivated & Live Business Coaching

Gwener
Negotiation & Graduation

Rebel Plus

Pan fyddwch wedi cwblhau ein cwrs Rebel Business School, bydd rhagor o gefnogaeth ar gael.

Mae gennym amrywiaeth o gymorth arall ar gael i’r rheini sydd wedi dod yn Rebel trwy Rebel Plus. Mae hyn yn cynnwys gweithdai misol, digwyddiadau rhwydweithio, clybiau a llawer o gynnwys AM DDIM i chi barhau eich taith â ni.

Rydym am i chi lwyddo a byddwn ni gyda chi ar bob cam o’ch taith.

Joanna Van Blommestein

I can honestly say it’s changed my life!

I feel so proud that I’ve made the leap into setting up my own business and I know I wouldn’t have done it if I hadn’t attended.

Mark Young

I dread to think what mess I would be in today if I had not done the course.

Right from the start, I realised I was about to put another millstone around my neck if I continued with the lease and loan.

natasha brathwaite

Going on the course gave me the confidence to make things happen.

If I didn’t attend, I don’t believe I would have got as far as I have and given me the leverage to take it the next level for 2021. You may not get this kind of opportunity anywhere else, not for free anyway!

Female presenter talking to an audience

Our Trainers

Our trainers haven’t just “got a business degree”, they’ve started businesses, had successes, made mistakes, started again and have the scars to show for it.

Rebel teaches from experience. We share our successes and failures (and from those that have been through our courses.) We share our mistakes so you don’t make the same ones and then learn together when new ones arise.

Our honest and informal way of teaching uses practical and modern methods that create immediate results from hands-on action.

We’re making business possible for anyone willing to take the leap. 

The extraordinary belongs to those who create it.

Male presenter talking to an audience

Our Partners

We work with partners across the country so that we can give the course away for free.

Our partners have funded this event which enables us to give our course away to all making it the first truly accessible business support.

No one has EVER paid to attend a Rebel Business School anywhere in the world.
This means our sole effort is put into making sure that you get the most out of the course and that you get the results you need.

Rebel Business School

Congratulations!
You’ve reached the end of the page.

You win a free ticket to our business course!